صدای ناله‌های مردم از خانه سید حسن مدرس شنیده می‌شد
«خانه او عبارت از چند اطاق بود. در وسط آن می‌نشست و اطرافش کتاب‌های کلفت و دراز فقه و اصول پراکنده بود و یک مشت مراسله دورتادورش متفرق افتاده بود. اینها صدا و ناله‌های مردم از طبقه حاکمه بود که فقط در خانه او شنیده می‌شد و به شکل این نامه‌ها دیده می‌شد. او مقید بود که به یکایک آنها جواب دهد و مرهمی به زخم‌های این مردم ستمدیده که دچار عذاب و ظلم چنگیزخانی حکومت‌های ایران بودند بگذارد. به تمام این نامه‌ها جواب می‌داد و به داد آنها می‌رسید. در همین اطاق کار می‌کرد، مطالعه می‌نمود، می‌خورد و می‌خوابید.**********************************


درباره گزارش تخلفات محمد باقر قالیباف
محمدجواد حق‌شناس که در جلسه شورا به اظهارات دادستان کل کشور درباره استعفای نجفی اعتراض کرده می‌گوید: «هیات رئیسه شورای شهر تهران باید نسبت به اظهارات آقای منتظری موضع‌گیری صریح‌تر و روشن‌تری نشان می‌داد.» او در همین حال به اظهارات علی مطهری که گفته بود اعضای شورا باید از دادستان کل کشور شکایت کنند، واکنش نشان داد و گفت: «من از آقای مطهری می‌پرسم مگر اینجا سوئیس است که چنین پیشنهادی کردند. گزارش تخلفات شهرداری سابق به قوه قضائیه ارائه شد اما پاسخی دریافت نکردیم.