سیمای درخشان خاتمی و وعده‌های بر زمین مانده روحانی

هنوز در خاطر عده‌ای از مردم یزد نقش بسته و نقل بعضی مجالس و محافل شده است که مرحوم حاج علی‌اکبر ریسمانیان تاجر مسلمان و خیر یزدی (1325-1267 شمسی) وسیله پارچه‌بافی دوران جوانی خود را کنار حجره خویش در بازار یزد گذاشته بود تا هر روز آن را ببیند و فراموش نکند با چه وضعی روزگار می‌گذرانیده و چون خواست پروردگار بر این تعلق گرفته به ثروت و مکنت دست یابد مستضعفان و ناتوانان شهر را درنظر داشته باشد و در انجام معاملات و داد و ستد انصاف را رعایت نماید.
«دانش‌آموز لرستانی کتاب گل‌آلود و به جا مانده از سیل را به سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش تقدیم می‌کند و از آن مقام می‌خواهد کتاب را در دفتر کار خود قرار دهد تا هر وقت آن را دید به یاد دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده بیفتد و نسبت به بازسازی مدارس تخریبی اقدام نماید.»(1)
در خبرها آمده بود «رئیس‌جمهور در پی فهمیدن ماجرای پرداخت نشدن طلب سیل‌زدگان سال 1395 عصبانی شده و به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور سریع پرداخت مطالبات را داده است...»(2) و این موضوع نشان می‌دهد مشاوران این مسأله مهم را یادآوری ننموده و مردم را در سختی و تنگنا نگه‌داشته‌اند. همه‌ی نوشته...