صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند
 کز کار خلق یک گره بسته وا کند

آیینه یزد - صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند  کز کار خلق یک گره بسته وا کند مرحوم نوربخشابوالقاسم شعشعی: افول ستاره‌ای درخشان در آسمان خدمت و امید مردم ایران، شخصیتی خود یافته، خدمت دوست و دولتیار،‌او که امکانات و مواهب نظام را طعمه‌ای برای گذران عادی زندگی خود نمی‌پنداشت، بلکه آن را مسئولیتی سنگین و کمرشکن در راستای حل مشکلات و ایجاد فضا و فرصت‌هایی برای کاهش آلام مرضای کم‌برخوردار و نسبتاً محروم جامعه میدانست و در رأس سازمان تأمین اجتماعی کشور با همه گستردگی و سازمان‌ها و بنگاه‌های وابسته به آن به حداقل دریافتی علیرغم تخصص و کارآیی بالای پزشکی خود اکتفاء می‌کرد و برای بهبود روش‌ها و تسهیل امور مراجعین از هر امکانی بهره می‌جست و در انجام وظیفه درست سر از پا نمی‌شناخت و روز و شب را یکسان میدید و در سفر و حضر جز دغدغه درمان و نجات جان بیماران اندیشه‌ای نداشت، در رخدادی ناگوار کمتر از دقایقی چند، جان به جان آفرین تسلیم و ایرانی را در سوگ خود گداخت و غم سنگینی بر دل خانواده، وابستگان، دوستان، مراجعان و دردمندان جامعه گذاشت. دکتر سیدتقی نوربخش رحمه‌ا... علیه از بنیان پاکیزه و خطّه نورانی خراسان بر پایه دوستی و صداقت خانوادگی به دودمان خدمتگزار و لایق «شاهی» در یزد پیوند خورد و از ویژگی‌های مثبت این جمع که همواره عمران و اعتلای زیرساخت‌های فرهنگی و ارزش‌ها و حضور ارزشمند در محافل علمی و مذهبی بود بهره‌ها بُرد که زنده یاد دکتر ولی شاهی در عرصه خدمت و محبوبیت مردمی در یزد کاملاً شناخته شده و معروف است. سالیان آغازین خدمت را پس از کسب مدارج تخصصی پزشکی در بیمارستان‌های یزد گذراند و دیری نپایید که گوهر وجودش برای مرکزنشینان نیز بازتاب یافت و به ریاست سازمان تأمین اجتماعی کشور منصوب و منشأ خیرات و برکات زیاد در این دستگاه حساس، پر سرمایه و پر نیاز جامعه گردید. در بنیان و بهره‌برداری بیمارستان میلاد (تهران) که از شاخصه‌های بارز ارتقای درمانی کشور است نقش عمده داشت و علاوه بر آن در اقصی نقاط کشور صدها مرکز تخصصی درمانی بیمه‌های اجتماعی و رفاه کارگری را رقم زد. صبور، با شهامت، دست پاک و متدین به معنی واقعی کلمه، و مهربان و مردم دوست و سخت‌کوش و پیگیر مراحل خدمتی خود را پی می‌گرفت و هرکس با یک برخورد ساده اینک به کرامت نفس و لیاقت او معترف است و استان یزد به سهم خود از مزایای وجودی او بهره‌ها برد و علاوه بر خدمات درمانی و پزشکی او، عضو بارز هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و اثرگذار در تصمیم‌سازی‌های استانی بود. به سهم خود این رخداد تأثر برانگیز را به تمامی بازماندگان و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، عزیزان و خدمتگزاران عرصه‌های علمی و درمانی، ‌بیوت بزرگوار دکتر نوربخش، دکتر شاهی و خرمشاهی بویژه همسر غمخوار و همیشه همراه، ‌فرزندان دلبند و همه علاقمندان و دوستانش عرض تسلیت داشته، امیدواریم در پیشگاه داور متعال مأجور به آورده‌های مقبول و خدمات صالح خویش بوده در بهشت جاودان همنشین اولیای کرامش باشد.