آمارهای بارندگی‌های کشور بیانگر میانگین 34.2 میلیمتر بارش از ابتدای مهرماه (آغاز فصل پاییز) و شروع سال زراعی امسال تا 21 آبان در کشور است. به گزارش ایرنا، بر این اساس کم بارش‌ترین استان‌ها به ترتیب سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان بوده و پربارش‌ترین استان‌ها نیز گیلان، مازندران و ایلام بوده است. بارندگی‌های این مدت در استان یزد 6.5 میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل یک دهم میلیمتر و در بلندمدت 4.1 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 میلیمتر افزایش نشان می‌دهد. براساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، بارندگی‌های 50 روز اخیر در استان همدان با 62.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 741 درصد، کرمانشاه با 108.1 میلیمتر نسبت به سال قبل 579.8 درصد و تهران نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 330 درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش در استان یزد چندان محسوس نبوده اما نسبت بلندمدت 59.1 درصد رشد داشته است ولی در عین حال نسبت به یک سال آبی کامل 6.8 درصد افزایش دارد. مرکز آمار ایران مردادماه امسال اعلام کرده بود که استان یزد کمترین میزان بارندگی را در 5 سال گذشته میان استان‌های کشور داشته است. براساس سالنامه آماری سال 1395، یزد با میانگین سالانه 59.1 میلیمتر بارش، کمترین ارتفاع بارندگی را در سال 1395 در میان استان‌های کشور داشته و میانگین پنج ساله گذشته بارندگی این استان 80.22 میلیمتر بوده است.