رهبر انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح:
نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اهداف تعیین شده باشند. ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت جمهوری اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند: علت تهاجم‌های بی‌سابقه کنونی بر ضد نظام اسلامی، قدرت روزافزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به‌شدت احساس خطر کرده‌اند و حملات خود را افزایش داده‌اند. به‌رغم تمام توطئه‌ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام اسلامی، روز‌به‌روز افزایش خواهد یافت.*****************************


برمحتسب است که در کار واعظان بنگرد
سخنان قصه‌گویان و نیز واعظانی که در گفتار خود بدعتها می‌آمیزند نارواست. قصه‌گو اگر اخبار دروغ بگوید فاسق است و بازداشتن او واجب، و همچنین است واعظ بدعت‌گذار که حضور در مجلس او جز به قصد رد گفتارش نارواست. واعظی که جوان باشد و خود را برای زنان بیاراید و در جامعه و وضع ظاهری از قبیل داشتن موهای دراز و نیز در حرکات و رفتار خود را مقبول زنان بنماید باید از وعظ ممنوع گردد، زیرا فساد آن بیشتر از صلاح است. منبع: «آیین شهرداری، تالیف محمد احمد قُرشی، (648-729 ه-ق) ترجمه جعفر شعار، چاپ 1347»