چند می دهی تا مشهور شوی!؟

نمی‌دانم شهرت خوب است یا بد؟! البته نوع شهرت هم مهم است من نمی‌دانم این برادر ارزشی! خاوری فراری یعنی (فراری داده شده) اگر آن اندک دلارهای کذایی را همین‌جا خرج مردم و کارهای عام‌المنفعه می‌کرد اینقدر مشهور می‌شد، یاخیر؟! ولی این را می‌دانم که این مرد چنان در اختلاس اخلاص داشت که به عنوان معیار و واحد اندازه‌گیری اختلاس برگزیده شده است. مثلاً متر و کیلو جهت اندازه‌گیری مساحت و وزن کاربرد دارد، وقتی می‌خواهند بگویند بدهی شرکت‌های دولتی و خصولتی به مردم و دولت زیاد است نمی‌گویند بیست و هفت هزار میلیارد می‌گویند سه برابر اختلاس خاوری! یا می‌گویند ضرر زلزله به استان کرمانشاه یک سوم اختلاس خاوری بوده است یا ضرب‌المثل خیلی جدید که تا حالا کمتر کسی شنیده است می‌گویند: اگر دوتا خاوری کم شود مشکل بازنشستگان حل می‌شود!! بنده که عرض کردم ایشان اخلاص داشته ولو در کار منفی! هرکه آب قلبش می‌خورد! در اینجا می‌پذیرم حق بزرگ اختلاس‌گران دیگر هم که رقم‌های حیف و میلشان بس بالاتر بوده را پایمال کرده باشم حق دارند بروند از سلطان‌الآیینه شکایت کنند که چرا آنها را به عنوان معیار سنجش اختلاس معرفی نکرده است؟ با پوزش و توبه از این که حقشان پایمال شده عرض می‌کنم: همه چی شانس می‌خواهد البته کمی هم دلایل خاص که به قول حضرت حافظ: «مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز» مصلحت نبوده بهتر که حالا بروند از حضرت حافظ شکایت کنند!!

زبان‌دراز